English   Chinese  한국어  Español Vietnamese
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  Tôi có thể giúp gì cho bạn?
  Tôi có thể giúp bạn như thế nào?
  Dịch vụ yêu cầu vận chuyển hàng hóa
 
 
Global Forwarding
USCOM LOGISTICS là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhằm phục vụ khách hàng một cách an toàn nhanh chóng với hệ thống dịch vụ hợp lý và hiệu quả, trên toàn thế giới USCOM LOGISTICS có hơn 200 đối tác và có hợp đồng hợp tác và làm việc với những hảng hàng không lớn.
Quan hệ thành công với các đối tác
Cung cấp dịch vụ tốt nhất nhằm tập trung đến hệ thống và chính sách dịch vụ hậu cần với những khách hàng USCOM LOGISTICS. Cung cấp dịch vụ đã được hệ thống hóa cung cấp một cách nhanh tróng và chính xác đối với tất cả các dịch vụ khi khách hàng cần.
 
   
       

Giới thiệu công ty Vị trí doanh nghiệp
_ lĩnh vực kinh doanh
mạng lưới toàn
cầu
Ngân hàng thông tin
Chiến lược và tầm nhìn
Lịch sử công ty
mạng lưới toàn cầu
Tư vấn trực tuyến
Ngành kinh doanh hàng không
Lĩnh vực kinh doanh vận tại
Hàng không + đường biển
Lĩnh vực kinh doanh kho
Thông quan
Dịch vụ yêu cầu vận chuyển hàng hóa mạng lưới toàn cầu
Chính xách xử lý thông tin cá nhân
Tư vấn trực tuyến
Dịch vụ yêu cầu vận chuyển hàng hóa
COPYRIGHT (c) 2008-2021 US COM LOGISTICS INC.
MEMBERSHIP